Współpraca z PUP

Zapraszamy do współpracy Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy z całej Polski!

Centrum Szkoleniowe Medycyny Estetycznej I Kosmetologii Dermedik jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.12/00143/2012. Nasi Szkoleniowcy posiadają doświadczenie w branży kosmetycznej oraz wypracowane wysokie standardy i odpowiednie techniki prowadzenia szkoleń.

Szkolenia przeprowadzane na zlecenie Urzędów Pracy są organizowane przede wszystkim w celu zwiększenia szans osób w nich uczestniczących na znalezienia pracy, podwyższenie kwalifikacji zawodowych i ich dopasowanie do lokalnego rynku pracy. Szkolenia te mogą być refundowane nawet w 100%.

Finansowanie szkoleń dotyczy osób, które:

  • Są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy
  • Mają zapewnione miejsce pracy po ukończeniu kursu, lub
  • Zdecydują się rozpocząć działalność na własny rachunek, lub
  • Pracują i są w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Jak uzyskać finansowanie szkolenia z Urzędu Pracy:

  • Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleniową dostępną na stronie internetowej lub zasięgnij informacji o wybranych szkoleniach u naszych pracowników.
  • Skontaktuj się z działem szkoleń Urzędu Pracy, w którym jesteś zarejestrowana jako osoba bezrobotna lub zarejestruj się w nim.
  • Wskaż pracownikom urzędu nasze Centrum Szkoleniowe jako instytucję, w której chciałabyś odbyć szkolenie i podaj jakim kursem lub kursami jesteś zainteresowana.
  • Przekaż pracownikom urzędu nasze dane kontaktowe. Osoba zajmująca się szkoleniami skontaktuje się z nami w celu poznania szczegółowego programu kursu i ustalenia wszelkich formalności, którymi Ty nie będziesz musiała się zajmować.

Informujemy, że na potrzeby Urzędów Pracy istnieje możliwość łączenia szkoleń pojedynczych w jedno duże szkolenie kosmetyczne.

Dotychczas współpracowaliśmy z Urzędami Pracy w Krakowie, Stargardzie Szczecińskim, Chrzanowie, Starachowicach, Limanowej, Olkuszu i Raciborzu.