Nowy zapis


imię

nazwisko

adres e-mail

adres zamieszkania

telefon kontaktowy

PESEL

miejsce urodzenia

województwo urodzenia

wybrane szkolenieDane do faktury na firmę (opcjonalnie)


Nazwa firmy

NIP

adresOświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem Centrum Szkoleniowego Dermedik oraz zezwalam na przetwarzanie zawartych w zgłoszeniu danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833).

Podaj nazwisko obecnej głowy państwa, w celu potwierdzenia że nie jesteś robotem